top of page

Vídeňská

Rekonstrukce komunikace v úseku K výzkumným ústavům - Dobronická, Praha 4

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2009, aktualizace 2018

Realizace stavby: 2017, 2019

Investiční náklady: cca 40 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DÚR, DSP, DZS, RDS, TDI a AD

Odpovědný projektant: Ing. Jan Božovský

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Vídeňské, v uvedeném úseku, na území MČ Praha 4. Součástí prací byla kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, rekonstrukce a úprava odvodnění, výstavba veřejného osvětlení, vč. přisvícení přechodů pro chodce. Zajímavostí je použití asfaltového recyklátu do stmelené podkladní vrstvy vozovky. Podkladní vrstva byla provedena in-situ, promícháním vytříděného asfaltového recyklátu, štěrkodrti a hydraulického pojiva v poměru stanoveném laboratorní zkouškou.

bottom of page