top of page

Smetanovo nábřeží

Praha bez bariér, Praha 1

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 04/2021 – 02/2022

Realizace stavby: 2023

Investiční náklady: cca 37 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DUSP, PDPS, DIO, IIČ

Odpovědný projektant: Ing. Jan Vybíhal

 

Rozšíření chodníku k tramvajové trati, přeložka trakce tramvaje, úprava

odvodnění, přeložky IS, úprava veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizace, úprava SSZ, sadové úpravy v souladu s modro – zelenou infrastrukturou. Chodník s dlážděným povrchem, stavba se nachází v památkově chráněném území hl. m. Prahy. Součástí akce byla i výstavba uličních vpustí (UV) hornickým způsobem v nákladu cca 1 mil. Kč bez DPH.

bottom of page