top of page

Prosecká

Rekonstrukce komunikace (U Pekařky - Na Rozhraní), Praha 8

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2016 - 2019

Realizace stavby: 2020 - 2021

Investiční náklady: cca 132 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DSP, DPS, RDS, IČ a AD

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek

 

Rekonstrukce se týkaly kompletní výměny konstrukce vozovky, sjezdů a chodníků. Dále výměny podloží v aktivní zóně a hloubkové sanace podloží na základě výsledků georadaru. Povrch vozovky byl zhotoven z modifikované hutněné asfaltové směsi dimenzované na III. třídu TDZ (max. do 1500 TNV/24hod). Chodníky a sjezdy byly zrealizovány v povrchu z betonové zámkové dlažby.

bottom of page