top of page

Prokopova

Rekonstrukce křižovatky Prokopova x Rokycanova, Praha 3

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2013 - 2016

Realizace stavby: 2016

Investiční náklady: cca 25 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: studie, DÚR, DSP, DZS, RDS, inženýrská činnost v rámci přípravy, AD

Odpovědný projektant: Ing. Olga Volicerová, Ing, Jan Božovský, Jan Fiala

 

Jedná se o kompletní přestavbu původní průsečné křižovatky výše uvedených ulic na pražském Žižkově. Základním zadáním bylo na straně jedné odstranění kolizních bodů, které byly v minulosti hlavní příčinou smrtelné nehody, na straně druhé integrace cyklistů z důvodu procházející cyklotrasy A421. Neméně důležitým aspektem také bylo vytvoření kvalitního veřejného prostoru, ve spolupráci s IPR Praha a památkáři. Součástí akce byla také kompletní rekonstrukce SSZ, osvětlení, odvodnění, výsadba stromů a mobiliář.

bottom of page