top of page

SÚ Plzeňská (Trabant-Bucharova)

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 8/2019-6/2020

Realizace stavby: 2021

Investiční náklady: cca 41 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS, BOZP, DIO, IIČ, AD

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Ouřada

 

Souvislá údržba vozovky, integrace cyklistických opatření. Jedná se o

komunikaci s vedením tramvajové dopravy. Průzkumné práce včetně geodetického zaměření a kamerového průzkumu

uličních vpustí.

bottom of page