top of page

PID Lihovar

Praha 5

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2017 - 2019

Realizace stavby: 2020

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS, RDS a AD

Odpovědný projektant: Ing. Jan Vybíhal

 

Předmětem stavby byly stavební úpravy prostoru stávajících zastávek BUS, a to jak vozovky tak přilehlých nástupišť a ploch pro pěší. V koordinaci s dalšími akcemi v zájmovém území byla doplněna významná pěší a cyklistická vazba přes ulice Nádražní a Strakonická, a to včetně doplnění a reorganizace stávajícího řízení SSZ.

Z důvodu enormního zatížení autobusovou dopravou byly zastávkové zálivy navrženy a provedeny technologií prefabrikovaných zastávkových panelů.

Součástí akce byla rovněž obnova stávajícího systému uličních vpustí. Dále pak obnova přilehlých zelených ploch.

bottom of page