top of page

Sdružené parkoviště Jankovcova

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2017

Realizace stavby: 09/2018 - 08/2019

Zajišťované činnosti: DÚR + DSP, PDPS, RDS, DSPS

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek

Novostavba parkoviště na území MČ Praha 7 – Holešovice, v souběhu ulic Jankovcova, Argentinská a Vrbenského, v místě bývalého protipovodňového skladu Hlavního města Prahy.

Parkoviště je z hlediska funkce rozděleno na dvě části: 1. část západní s kapacitou 83 míst slouží jako smíšené parkování v režimu fialové zóny za poplatek včetně nabíjecích stanic pro automobily, 2. část východní (blíže k ulici Argentinská) s kapacitou 93 míst je určena jako odtahové parkoviště Správy služeb hl. m. Prahy.

Součástí projektové dokumentace byl také návrh odvodnění pomocí retenční nádrže a odlučovače ropných látek, projekt opěrných zdí, osvětlení, zázemí obsluhy odtahového parkoviště včetně všech přípojek

V rámci akce jsme také zajišťovali inženýrskou činnost a autorský dozor.

bottom of page