top of page

Okružní křižovatka

Bílinská - Lounská - Americká a parkoviště při Lounské ulici v Teplicích

Investor: Magistrát města Teplice

Zpracování PD: 2013, 2017 - 2018

Realizace stavby: 2018

Zajišťované činnosti: DÚR, DSP, PDPS, PDPS

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek, Jan Fiala

 

Předmětem akce byla přestavba dopravně nevyhovující víceramenné průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku o vnějším poloměru 25 m, s pojížděným prstencem ze žulové dlažby. V rámci stavby byly také zrekonstruovány přilehlé chodníkové plochy, včetně úprav přechodů pro chodce s bezpečnostním nasvícením, přeložky uličních vpustí, veřejného osvětlení a trolejového vedení.

Součástí projektové dokumentace byl také návrh nového sjezdu z komunikace I/8 a výstavba parkoviště pro 51 osobních automobilů.

V rámci akce jsme také zajišťovali inženýrskou činnost, autorský a technický dozor.

bottom of page