top of page

Novodvorská

Souvislá údržba ul. Novodvorská - etapa II.

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2017

Realizace stavby: 2019 - 2020

Investiční náklady: cca 40 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS a AD

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Ouřada

 

Cílem akce bylo provedení souvislé údržby ulice Novodvorská v Praze 4 v úseku od ulice U družstva Tempo po ulici Smotlachova a to v obou směrech.

Předmětná část ulice Novodvorská je místní sběrná směrově rozdělená komunikace, jež spojuje severo-jižním směrem oblast Lhotky a Libuše.

V rámci souvislé údržby došlo k odfrézování stávající asfaltové konstrukce v předepsané tloušťce a nahrazení novými konstrukčními vrstvami. Součástí akce byly i stavební úpravy dvou okružních křižovatek (Durychova a Chýnovská) a provedení bezbariérových úprav na některých přechodech pro chodce / místech pro přecházení.

Dále byly provedeny i opravy přípojek uličních vpustí na hlavní řad kombinací klasických a bezvýkopových technologií.

bottom of page