top of page

Modřanská

Souvislá údržba ul. Modřanská

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2018

Realizace stavby: 2019 - 2020

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS a AD

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Ouřada

 

Cílem akce bylo provedení souvislé údržby ulice Modřanská v Praze 4 v úseku od Branického mostu po křižovatku s ulicí Branická a to v obou směrech.

Předmětná část ulice Modřanská je místní sběrná komunikace s krytem z hutněných asfaltových směsí. Vozovka vykazovala mnohonásobné poruchy krytu a četné zásahy běžné údržby.

V rámci souvislé údržby došlo k odfrézování obrusné a částečně i ložné vrstvy a znovu nahrazení materiály odolnými proti trvalým deformacím. Součástí opravy bylo i ošetření trhlin na odfrézovaném povrchu a lokální sanace podkladních vrstev, včetně oprav povrchů v prostorách autobusových zastávek.

Součástí prací byla i oprava přípojek uličních vpustí na hlavní řad kombinací klasických a bezvýkopových technologií.

Akce byla koordinována se stavebními úpravami na křižovatce se sjezdovou rampou z Barrandovského mostu, v rámci které byl nově vybudován připojovací pruh na ulici Modřanská směrem do centra, pro kterou jsme také vypracovávali dokumentaci pro provádění stavby.

bottom of page