top of page

Karolíny Světlé

Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť, rekonstrukce ulice Karolíny Světlé, Praha 1

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s. a MČ Praha 1

Zpracování PD: 2016

Realizace stavby: 2017 - 2018

Investiční náklady: cca 20 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DZS, TDI a AD

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Jan Božovský

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci uličního prostoru ulice Karolíny Světlé na Praze 1, v samotném centru Prahy, v památkově chráněném území. Projektová dokumentace a samotná realizace byla prováděna s maximální péčí, s ohledem na umístění v pražské památkové rezervaci, v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče MHMP. Při rekonstrukci byly použity jen původní historické materiály, jako např. Řevnická a velká žulová dlažba či původní pražská mozaika. Součástí prací byla i výsadba stromů a realizace mobiliáře.

bottom of page