top of page

Karla Engliše

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2019

Realizace stavby: 2020

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS a AD

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Ouřada

 

Předmětná část ulice Karla Engliše je využívána jako pěší zóna. Před rekonstrukcí měla kryt z atypické žulové řezané dlažby, která byla využita v celé ploše pěší zóny a vykazovala četné poruchy.

V rámci rekonstrukce došlo k odstranění stávajících nevyhovujících konstrukčních a krytových vrstev a jejich nahrazení novými materiály. V prostoru vozovky je nově použita velká žulová dlažba a v místech chodníkových ploch pak mramorová řezaná mozaika.

Součástí akce bylo i nahrazení liniového odvodnění novými uličními vpusťmi a dále zde bylo nově použito pro výplň rabátek stromů kombinace mezerovitého betonu a plastbetonu, který umožní bezproblémový vsak dešťových vod a snadnou údržbu.

bottom of page