top of page

K Tuchoměřicům

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2016

Realizace stavby: 2018

Zajišťované činnosti: DÚR, DSP, PDPS, RDS, DSPS

Odpovědný projektant: Ing. Radovan Lubelec

Potřeba rekonstrukce této části komunikace byla dána potřebou výrazného zlepšení technických parametrů, které již neodpovídali současným dopravním požadavkům. Jednalo se hlavně o nedostatečné šířkové uspořádání a dobudování krajnic.


Došlo k výměně celé stávající konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Komunikace byla navržena jako obousměrná se základní šířkou zpevnění 6,0 m (jeden jízdní pruh 3,0 m) včetně vodícího proužku, s vytvořením krajnic po obou stranách komunikace 2 x 0,5 m. 
 

Celková plocha stavebních úprav je cca 4570 m2.

Délka úseku: 0,650 km

V rámci akce jsme také zajišťovali inženýrskou činnost a autorský dozor.

bottom of page