top of page

Jungmannova

Rekonstrukce ulice Jungmannova, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Zpracování PD: 2017 - 2019

Realizace stavby: 2019 - 2020

Investiční náklady: cca 33 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DSP, DPS, RDS, IČ a AD

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek

 

Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávající konstrukce vozovky, sjezdů, chodníků a vybudování dopravně bezpečnostních prvků v podobě stavebně zvýšených prahů integrovaných s přechody pro chodce.

bottom of page