top of page

Hotel Intercontinental

Rekonstrukce

Investor: WIC Prague, a.s.

Zpracování PD: 05/2020 - 01/2024

Realizace stavby: Probíhá v současnosti

Investiční náklady: cca 79 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DUR, DSP, PDPS, DIO

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek

 

Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků, oprava povrchu vozovky v podzemních garážích, oprava odvodnění, zavedení automatického parkovacího systému v podzemních garážích, vše v památkově chráněném územní hl. m. Prahy.

bottom of page