top of page

Hornokrčská

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 05/2020 –12/2021

Realizace stavby: 2023/2024

Investiční náklady:  cca 42 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DSP, PDPS, IIČ

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Fial

Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce komunikace včetně opravy odvodnění. Průzkumné práce včetně geodetického zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu.

bottom of page