top of page

Cyklo Suchdolská

V Sedlci, Praha - Suchdol

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2019

Realizace stavby: 2020

Zajišťované činnosti: DÚR + DSP, PDPS, RDS a AD

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Fial, Ing. Jan Vybíhal

 

Předmětem stavby bylo doplnění chybějící části společné stezky pro pěší a cyklisty, která nově propojuje ulice Suchdolská a V Sedlci.

Koridor trasy byl ve stávajícím stavu veden v prudkém svahu, proto bylo součástí akce vybudování opěrné a zárubní gabionové zdi s navazujícími úseky z betonových palisád. Vlastní stezka byla v souladu s navazujícím úsekem provedena s krytem z MZK. Odvodnění je zajištěno systémem zpevněných rigolů a podélných drenáží.

Součástí akce bylo rovněž doplnění mobiliáře. Konkrétně byla vybudována dvě odpočinková místa s lavičkami a stojany na kola.

bottom of page