top of page

Cyklo Rokytka

Vodní prostup, Praha 8

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2016 - 2020

Realizace stavby: 2019 - 2020

Investiční náklady: cca 46 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DÚR, DSP, DZS/DPS, RDS, IČ a AD

Odpovědný projektant: Ing. Jan Božovský

 

Jedná se o vybudování nové cyklostezky v korytě řeky Rokytky (tzv. „vodním prostupem“), v křížení s ulicí Čuprovou. Vybudování díla významně zkracuje cestu po stávající cyklostezce A26 mezi Vysočany a Libní. Součástí stavby jsou i opěrné a zárubní zdi, zajištění stability stávajícího mostního objektu, úprava koryta řeky Rokytky a dopravní značení.

bottom of page