top of page

Bystrá

Praha 20

Objednatel: „Bystrá - SUBTERRA + FIRESTA“

Zpracování PD: 11/2022 – 01/2024

Realizace stavby: Probíhá v současnosti

Investiční náklady: cca 220 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DUSP, RDS, DSPS, IIČ

Odpovědný projektant: Ing. Jan Vybíhal

 

Stavební úpravy kompletního uličního prostoru v souvislosti s výstavbou nového podjezdu pod železniční tratí. Doplnění pěších a cyklistických vazeb, přeložky inženýrských sítí a výsadba zeleně.

bottom of page