top of page

Branická

Branická - rekonstrukce komunikace, Praha 4

Investor: TSK hl. m. Prahy a.s.

Zpracování PD: 2013 - 2020

Realizace stavby: 2020 - 2021

Investiční náklady: cca 75 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: studie, DÚR, DSP, DPS, RDS, IČ a AD

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek

 

Účelem navržených úprav bylo snížení hlukové zátěže ze silniční dopravy. Proto byla navržena z části výměna povrchu vozovky z žulové dlažby za povrch z hutněné asfaltové směsi. Pouze v místech obytných zón, parkovacích stání a sjezdech byla realizována konstrukce v povrchu z velké a drobné žulové dlažby. Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávající konstrukce vozovky, sjezdů a chodníků z asfaltu a dlažby.

bottom of page