top of page

Betlémské náměstí

Rekonstrukce Betlémského náměstí, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Zpracování PD: 2018 - 2020

Realizace stavby: 2020

Investiční náklady: cca 15 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: PDPS, RDS, DSPS, IČ a TDI

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Ouřada, Ing. Jan Božovský

 

Jednalo se o kompletní rekonstrukci Betlémského náměstí, doplnění mobiliáře a dvou vzrostlých stromů. Povrchy chodníků jsou provedeny z mozaikové štípané dlažby a mramorových štětů, komunikace z velké žulové/křemencové dlažby.

bottom of page