top of page

ÚD Hostivař

Rekonstrukce páteřní komunikace v areálu Dopravního podniku hl. m. Prahy, Praha 15

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Zpracování PD: 06/2021 – 7/2022

Realizace stavby: 2023

Investiční náklady: cca 113 mil. Kč bez DPH

Zajišťované činnosti: DUSP, DPS, IIČ, AD

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Fial

 

Rekonstrukce vnitroareálových odstavných, manipulačních a provozních ploch, včetně účelových komunikací a odvodnění pomocí liniových odvodňovacích žlabů a vpustí

bottom of page