Parkoviště V Domkách

Investor: Město Duchcov

Zpracování PD: 2017

Realizace stavby: 2018

Zajišťované činnosti: DÚR + DSP, PDPS, inženýrská činnost v rámci přípravy, AD

Odpovědný projektant: Ing. Radovan Lubelec

 

Výstavba nového parkoviště na zatravněné ploše, kde stála kdysi kruhová kotelna. Bylo navrženo 107 ks parkovacích stání.

 

Povrch vozovky parkoviště je z asfaltu, parkovací stání a chodníky byly provedeny z betonové zámkové dlažby. Odvodnění parkoviště je pomocí uličních vpustí napojených na odlučovač lehkých kapalin a propojovacím potrubím vedeno do retenční nádrže, kde dochází k zachytávání dešťových vod a jejich regulovanému vypouštění do veřejné kanalizace. Odlučovač lehkých kapalin byl navržen ze dvou polypropylenových nádrží. Retenční objekt z plastových voštinových bloků.

1/5